CrystalAcids.com

Kate Davis

Roles

2002
  • GTO (TV): Mayuko Asano; Kumiko Fukada; Yoko Sato; Yoko Sato; Burger Shop Employee; Miyako Fujiyoshi; Kyoko Sasaki; Megumi Hoshino; Female Student A; Female Student; TV Reporter; Yoshiko Uchiyamada; Ms. Sagara; Akane Fujita; Reporter; Chikako Shirai (Studio E, Gorilla, Pacific, Post Group / TOKYOPOP)
2003
2004
2005